Tietoja ja tutkimuksia

Yhdysvalloissa on jo toistakymmentä vuotta kehitetty malleja joissa sovelletaan tarvekeskeisen ajattelun periaatteita yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Eräs uranuurtajista tässä suhteessa on ollut Marie R. Miyashiro. Hän on toiminut koko aikuisen elämänsä yrityskonsulttina monissa suurissa amerikkalaisissa yrityksissä. Opittuaan tuntemaan Marshall B. Rosenbergin (Nonviolent Communicationin kehittäjän) hän innostui uudesta ajattelusta, jota itse kutsun ”Tarvekeskeiseksi ajatteluksi” ja jota opetan.

Miyashiro kirjoitti kirjan nimeltä The Emphaty Factor – Your Competitive Advantage for Personal, Team, and Business Success. Kirja ilmestyi 2011.

Tämä on johtanut Rauhallistumista vaastaavan uuden ajattelun ottamiseen käyttöön monissa yrityksissä Yhdysvalloissa ja vähitellen myös muualla maailmassa.

Se kokonaisuus, mitä tarjoamme Rauhallistamossa täällä Suomessa yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön on vieläkin laajempi ja sisältää monitasoisen ”Sisäisten esteiden poistaminen (SEP)” prosessin ja suostumuspäätöksentekoprosessin.

Uusi tarvekeskeinen ajattelu perustuu psykologian tohtori Marshall Rosenbergin kehittämään Nonviolent Communication (NVC) vuorovaikutusmenetelmään. Tarvekeskeinen ajattelu ja Rauhallistuminen johtaa mielen levollisuuteen ja empatian lisääntymiseen kaikessa kanssakäymisessä työyhteisöjen eri tasoilla ja luonnollisesti myös suhteessa esimerkiksi asiakskuntaan.

Tämä uusi ajattelu tuo empatian mukaan businessmaailmaan! Monessa organisaatiossa se voi hyvinkin johtaa merkittäviin muutoksiin joiden seurauksena monet asiat kirkastuvat ja tarkoituksenmukainen toiminta nousee uuteen tärkeysluokkaan.

Tutkimuksia ja akateemisia kirjoituksia Nonviolent Communicationiin liittyen:

Varsinaisia akateemisia tutkimuksia on niukalti tai en ole löytänyt niitä. Sen sijaan on jonkin verran kiinnostavia kirjoituksia ihmisiltä, jotka ovat pitkään harjoittanut NVC:tä.

1. ETHICAL FUNDAMENTALS OF NON-VIOLENT COMMUNICATION IN IT-SOCIETY
Linkki: https://app.box.com/s/e2z41b30o4dz52q36hfdttd74uz5gki8
2. Non-Violent Communication, Compassionate Communication*. Trish Dickinsonin kirjoitus
Linkki: https://app.box.com/s/xhh3z7igl4lo25znojdzci4n191xw92h
3. Communication that simply works. Bridget Belgraven kirjoitus
Linkki: https://app.box.com/s/3o7v53169pyq1qf69pqnw7iu4u4vcc0y
4. THE CULTURE OF COMMUNICATION IN THE KNOWLEDGE SOCIETY
Linkki: https://app.box.com/s/yzb8cxf59m7seiya1fli2take8746w4s
5. Workbook: NVC – key ingredients. Bridget Belgraven kirjoitus
Linkki: https://app.box.com/s/zx60y31qnyyp7oafsfm5vujtgk8qjxwm