Vaihe 1 – SEP-prosessin käynnistäminen

SEP-prosessi keskittyy yrityksen toiseksi tärkeimmän sidosryhmän, henkilökunnan, hyvinvointiin. Ajatuksena on yksinkertaisesti se, että mitä paremmin henkilöstö voi, sitä halukkaammin se keskittää resurssinsa työhön ja sitä vähemmän aikaa menee pahanpuhumiseen ja turhanpäiväisten asioiden vatvomiseen. Hanke aloitetaan työyhteisössä aivan konkreettisella tasolla kahdessa vaiheessa:

  1. Työhyvinvointitutkimuksen tekeminen
  2. SEP-prosessin ensimmäisen vaiheen implementointi

Työhyvinvointitutkimuksen avulla saadaan nostettua esille mahdollisimman paljon käytännön esteitä, joiden poistaminen aloitetaan välittömästi. Otetaan käyttöön uusi toimintatapa osastokohtaisesti ja ryhdytään poistamaan tutkimuksessa esiin nousseita esteitä yksi kerrallaan.

Kun SEP-prosessi on käynnistynyt ja sitä ylläpidetään kuukausi kuukaudelta ja nopeasti henkilökunta kokee suuren muutoksen tapahtuneen sillä nyt todellakin tehdään todelliisia toimenpiteitä. Luottamus yrityksen johtoon kasvaa ja työtyytyväisyys kasvaa.

 

Vaihe 2 – Työyhteisön rauhallistuminen

Valmennuksen aihe on Työyhteisön rauhallistuminen. Tyypillisesti valmennuksen tulos on sellainen, että:

5-10 % innostuvat ja haluavat ehdottomasti ottaa uuden ajattelun käyttöön.
5-10 % jarrumiehiä jotka eivät missään tapauksessa halua ottaa uutta ajattelua käyttöön
80-90 % harmaata massaa, joilla ei ole puoleen taikka toiseen mitään preferenssiä

Tässä on tärkeää saada innostujat toimimaan muutosagentteina ja puhumaan tämän uuden ajattelun puolesta. Vastaavasti on tärkeää saada jarrumiehet joko vaikenemaan tai heidän vastustus käsiteltyä.

Parin kuukauden kuluttua on toinen työyhteisön Rauhallistumisvalmennus jossa mukaan prosessiin innostetaan ns. harmaata massaa jolloin suurin osa yrityksen työntekijöistä on jo muutoksen takana.

Tämän toisen vaiheen aikana aloitetaan myös SEP-prosessin laajentaminen kattamaan myös vuorovaikutukseen liittyviä esteitä kuten kiusaamista, vuorovaikutusta kaikkine vivahteineen. Käytännössä se tarkoittaa, että pidetään työnohjauksellisia tilaisuuksia yrityksessä ja yrityksen ulkopuolella.

 

Vaihe 3 – EAP palvelu

Kolmannessa vaiheessa otetaan mukaan EAP-palvelu. Yhdysvalloissa EAP-tominnan ansiosta EAP-toimintaan panostettu raha tuottaa panoksen takaisin 14-kertaisesti. *)

EAP toimii  niin, että yrityksen palveluksessa oleva henkilö, ottaa yhteyttä ja kertoo ongelmansa luottamuksella Rauhallistamon EAP-henkiölle.

Tämä ulkopuolinen taho auttaa työntekijöitä työstämään henkisiä ongelmakohtia ilman leimaantumisen pelkoa. Rauhallistamo auttaa purkamaan kriisejä ja ennaltaehkäisee uusien muodostumista, jolloin työajasta suurin osa kuluu varsinaisien työtehtävien parissa eikä sisäisessä kinastelussa.