Onnellisuusloikka & vuorovaikutus

Kaikki ihmiset etsivät onnellisuutta. Yritämme kaikin tavoin päästä pois kärsimyksestä ja lisätä onnellisuutta ja sisäistä rauhaa elämässämme. Me Rauhallistamossa uskomme, että meillä on työkalut, joilla lakaista pois esteet onnellisuuden tieltä elämästämme. Kun olemme rakentaneet lujan pohjan onnellisuudelle, voimme levollisin ja luottavaisin mielin lähteä toteuttamaan onnellisuutta. Onnellisuus on tekemistä ja elämistä sellaisessa ilmapiirissä, jossa juuri levollisuus, luottamus ja rauha vallitsevat. Tee onnellisuusloikka valmennuksen kautta!

– Kesto: 3h henkilökohtaiset valmennukset tai 4h parivalmennukset
– Saatavilla lähi- tai etävalmennuksena
– Lisäksi kattava oheismateriaali sisäistämisprosessia varten

Lue alta, mitä odottaa ja mitä valmennus sisältää. 

Valmennukset nyt etänä verkkokaupassa koodilla SKYPE10 – samalla 10% alennus!

”Koen, että [opittu ajatusmalli] kietoutuu ihan kaikkeen: parisuhteeseen, vanhemmuuteen, työelämään.”

"Leena"

Esteet onnellisuudelle

Mitä on onnellinen elämä? Ihmissuhteet tuovat elämäämme paljon iloa, merkityksellisyyttä ja onnellisuutta, mutta ne voivat myös asettaa meille suuria haasteita. Esimerkiksi jos parisuhteessa on paljon riitaa, se muodostaa suuren esteen onnellisuudelle. Mikä voi mahdollistaa onnellisuuden rakentamisen ja lujuuttamisen elämässämme ja ihmissuhteissamme? Onnellisuuden kasvattaminen on parisuhteessa helpompaa, kunhan ensin luodaan onnellisuudelle hedelmällinen maaperä ja vankka pohja. Ihmis- ja parisuhteiden peruskivi on toimiva vuorovaikutus.

Vaikka puhumme usein parisuhteista, tämä kaikki pätee vallan hyvin myös sinkkuelämässä. Sinkkuna oleminen voi olla vähemmän haastavaa kuin parisuhteessa eläminen (tai sitten ei!), mutta ihmissuhteet ystäviimme ja perheeseemme tai kollegoihimme voivat olla palkitsevia tai haastavia. Myös parisuhdetta toivoville sopivan kumppanin löytäminen voi olla suuri haaste. Ihmissuhteet – niin ystävyys-, perhe-, työ- sekä parisuhteet kuin kumppanin etsimisen prosessi – toimivat vuorovaikutuksen kautta. Avainasemassa on itsemme ja toisten ymmärtäminen sekä omien tuntemusten ilmaiseminen. Vuorovaikutus ihmisten välillä ja laajemmin yhteiskunnassa on usein laadultaan huonoa, mikä laskee elämänlaatuamme ja onnellisuuden tasoa. Rauhallistamo haluaa tuoda vuorovaikutuksen parantamisen keskiöön ja auttaa ihmisiä rakentamaan laadultaan parempia, kestävämpiä ja lujempia ihmissuhteita. Samalla luomme myös paremman suhteen itseemme: itsetuntemus ja muiden ymmärtäminen syvenee yhtäaikaisesti. Tätä kautta voimme elää paljon onnellisempaa elämää, tyytyväisinä niin itseemme kuin muihin ympärillämme.

Mikä on onnellisuusloikka?

Onnellisuusloikalla tarkoitamme sellaisen tilanteen luomista, jossa onnellisuuden kasvattaminen on merkittävästi entiseen tilanteeseen verrattuna helpompaa. Jokainen voi halutessaan luoda sellaisen tilanteen omassa elämässään ja ihmissuhteissaan, mikäli haluaa ja tietää miten se luodaan. Suurimmat esteet onnelliselle elämälle, muodostuvat riitojen, negatiivisen ajattelun, suuttumisten ja raivonpuuskien vaikutuksesta. Elämästä tulee varuillaanolon ja pelon paikka. Ei voi koskaan tietää milloin jokin riita tai suuttuminen tulee ”puun takaa” aivan kuin tyhjästä. Jos koko ajan pitää olla varuillaan eikä voi luottaa siihen, että rauha säilyy, ei oikein voi toteuttaa onnellisuuden rakentamista.

Jotta onnellisuutta voitaisi alkaa rakentaa, tarvitsemme rauhan ihmissuhteissamme, mukaanlukien suhteessa itseemme. Etenkin parisuhteessa tarvitsemme lujan luottamuksen toiseen henkilöön ja siihen, että voimme suunnitella asioita päivien, viikkojen ja kuukausien päähän pelkäämättä, että yhtäkkiä nousee jokin valtava riita tai raivokohtaus, joka estää rauhan säilymisen.

Kun saamme lakaistua edellä kuvaamamme esteet pois elämästämme, saamme elämäämme huomattavasti enemmän rauhaa ja levollisuutta. Pelko ja jatkuva varuillaanolo vaihtuu luottamukseen, rauhaan ja levollisuuteen. Vanhemmat tuntevat olonsa kärsivällisemmiksi ja osaavat alkaa varustaa myös lapsiaan vuorovaikutustaidoilla. Onnellisuusloikassa onkin kysymys siitä, että kun opimme uuden ajattelun ja saamme oman elämämme rauhoitettua, se on valtava loikka kohti parempaa ja onnellisempaa elämää. Kaiken kukkuraksi uuden ajattelun omaksuminen ja sisäistäminen on paljon oletettua nopeampi prosessi. Siksi sitä voi verrata loikkaan. Äkilliseen hypähdykseen kohti jotain paljon parempaa.

Onnellisuusloikka on yhteinen projekti

Jos olet parisuhteessa, on tärkeää, että tulette yhdessä parivalmennukseen ja ryhdytte oppimaan uutta ajattelua. Uuden ajattelun sisäistäminen tapahtuu parhaiten yhdessä puolison kanssa. Keskustelette joka päivä tarpeista ja muusta valmennuksessa saamienne ohjeiden mukaisesti. Niin toimien, saatte nopeasti sisäistettyä uuden ajattelun ja poistettua onnellisuuden esteet.

 

Valmennuksessa opit:

 • Mitä esteitä onnellisuuden tiellä on niin yksilönä kuin parisuhteessa?
 • Mikä tunnemekanismi on useimmiten huonolaatuisen vuorovaikutuksen takana?
 • Miten tunne- ja tarvetietoisuus voivat kohottaa elämänlaatuani?
 • Minkälainen on levollinen ihmis-, perhe-, tai parisuhde?
 • Mistä tunteemme tulevat?
 • Miten voin joka tilanteessa oppia voimaan hyvin?
 • Mikä on kaikkein voimakkain väline omien tarpeiden tyydyttämisessä?
 • Miten päästä eroon negatiivisesta ajattelusta?
 • Miten riidat aina alkavat? Miten pysäyttää ne alkuunsa?
 • Onko konflikti synnynnäistä vai onko se opittua?
 • Voimmeko ajattelun kautta suuttua, vaikka toinen ei ole lähelläkään?
 • Miten voin hiljentää kielteisen sisäisen puheeni (ajatukseni)?
 • Mitkä ovat elämämme jatkuvuuden kannalta tärkeimmät tarpeet?
 • Mikä on ehkä tärkein asia onnellisuuden rakentamisessa?

Miten tulla valmennukseen?

Ostettuasi valmennustuotteen Holvi-verkkokaupasta, valmentaja Lars E. Granskog ottaa sinuun yhteyttä. Hän sopii valmennuksen ajankohdan kanssasi sekä lähettää sinulle ohjeet esitehtävän tekemistä varten. Esitehtävän teet ennen valmennusta ja sitä käsitellään valmennuksen aikana.

Halutessasi valmennuksesi etävalmennuksena verkon kautta, käytä verkkokaupassa koodia SKYPE10. Saat samalla 10% alennuksen!

Rauhallistamon toimisto sijaitsee Helsingin Kalliossa osoitteessa Wallininkuja 4. Siellä pidämme lähivalmennukset sekä rakentavan vuorovaikutuksen opintoryhmien kokoontumiset.

Mistä valmennuksessa on kyse?

Lars E. Granskog on kehittänyt onnellisuusvalmennuksen soveltamalla psykologian tohtori Marshall Rosenbergin  “Nonviolent Communication” -vuorovaikutusmenetelmää. Hän on valmentanut ihmisiä yli 10 vuoden ajan pois vihasta ja suuttumuksesta, ja on valjastanut oppimansa ennaltaehkäisemään huonolaatuista vuorovaikutusta ja ihmissuhdekonflikteja.

Opittua ajattelumallia on myös mahdollista tulla lujittamaan ja syventämään erillisessä seurantatapaamisessa. Siinä käsittelemme kysymyksiä, jotka ovat nousseet ensimmäisen valmennuksen jälkeen. Valmistautumisohjeet seurantatapaamiseen saat valmennuksessa.

Jos seuraat valmennuksessa saamiasi ohjeita, saat ensimmäisen valmennuksen jälkeen luotua sen vankan pohjan itsellesi, jonka päälle on hyvä ryhtyä rakentamaan onnellisuutta. Pohja, jota tässä tarkoitamme, on se rauha, levollisuus ja luottamus, joita ilman pysyvää onnellisuutta ei ole mahdollista rakentaa. Seurantavalmennuksessa lujitamme mahdollisia vielä heikkoja alueita ja otamme askeleita kohti onnellisuuden rakentamista. Opimme tärkeimmät onnellisuuteen vievän tienviitat.

Millaisia kokemuksia asiakkailla on valmennuksesta?

”Uskon, että tapani suhtautua asioihin on hiukan muuttunut, niin että pystyn paremmin hallitsemaan ajatteluani. Myös ymmärrys juuri tämän hetken tärkeydestä antaa aivan uuden dimension ja voimia jokapäiväiseen elämään. Jos tämän kaltaisen koulutuksen tarpeita tulee esiin muillakin, suosittelen tätä lämmöllä. Itse asiassa ihan muutenkin koska se auttaa varmasti kenen vain jokapäiväisessä elämässä.”

Millaisia kokemuksia asiakkailla on valmennuksesta?

”Olen jo huomannut uuden ajattelun ottavan sijaa elämässäni ja moni asia, mikä on tietämättäni myös stressannut minua, on väistymässä.”