Riita-valmennus

Onko riitoja enemmän kuin haluaisit?

Jos olet parisuhteessa, jossa riidellään enemmän kuin haluaisit, tämä valmennusmuoto on sinua varten. Kaikkein tärkeintä on tietää, että riitojen ei tarvitse kuulua parisuhteeseen, vaikka niin usein kuullaan sanottavan. Konflikteja parisuhteessa kuitenkin tapahtuu lähes väistämättä, mutta niiden ei tarvitse johtaa riitoihin. Työkalujamme käyttämällä voit radikaalisti vähentää riitoja ja jopa poistaa ne kokonaan, jos vain itse haluat. Miten saavuttaa tällainen ja mitä valmennus tarkoittaa?

Me Rauhallistamossa uskomme, että riidat ja suuttumiset eivät ole välttämättömyyksiä parisuhteessa. Valmennamme ihmisiä ja pariskuntia riidattomaan elämään, jossa suuttumiset vähenevät radikaalisti – hyvään parisuhteeseen, jossa kommunikointi sujuu.

 

Valmennuksessa opit:

  • Mikä aiheuttaa niin paljon riitoja? Mistä riidat johtuvat?
  • Minkälainen ajattelu johtaa riitoihin ja suuttumisiin?
  • Miksi riidat voivat johtua ajattelusta?
  • Miksi suuttuminen on seurausta traagisesta väärinymmärryksestä?
  • Mikä on Riitamekanismi ja miten opin hallitsemaan sitä?
  • Onko levollinen ja riidaton parisuhde mahdollinen?
  • Mitä rankkoja seurauksia negatiivisella ajattelulla on?
  • Miten lopettaa negatiivinen ajattelu?
  • Mikä yhteys on tunteilla ja suuttumisilla?
  • Miksi suuttuminen ja viha eivät ole ns. puhtaita tunteita?

Erimielisyyden ei tarvitse johtaa riitaan

Parisuhteessa ja aina kun kaksi tai useampi henkilö muodostavat jonkinlaisen yhteisön, jossa ovat tekemisissä paljon toistensa kanssa, esiintyy erimielisyyttä eri ihmisten välillä. Erimielisyys on aivan tavallista ja hyväksyttävää, kunhan se ei johda riitoihin ja turhiin konflikteihin. Jotta erimielisyydet eivät johtaisi riitoihin, on opittava uusi ajattelutapa ja tunnistettava mahdollinen riidan alku paljon ennen kuin se johtaa varsinaiseen riitaan. Samalla opimme luomaan tilanteen, jossa erimielisyys ei enää johda riitaan. Erimielisyyksiä voidaan käsitellä rakentavasti.

Riita ja konflikti tulee erottaa toisistaan

Mikä on riita ja miten se eroaa konfliktista? Riidattomalla elämällä emme tarkoita konfliktitonta elämää, sillä erimielisyydet ihmisten välillä ovat lähes väistämättömiä. Uusi ajattelutapa erottaa erimielisyyden riidasta ja sisältää syvän ymmärryksen riidan mekanismista. Kun ymmärrämme mekanismin, voimme estää sen syntymisen. Valmennus auttaa yksilöidysti omaan tilaisuuteen sopivimmalla tavalla.

Konfliktit eivät vaadi riitelyä: Riiteleminen on opittu tapa, ei synnynnäinen

Olemme jo aivan pieninä lapsina oppineet ja omaksuneet ajattelumallin, joka intuitiivisesti johtaa meidät suuttumisiin ja riitoihin. Opimme tuomitsemaan toisen henkilön sanomiset ja tekemiset ja se johtaa meidät noihin epätoivottuihin suuttumisiin ja riitoihin. Emme siis ole syntyneet riiteleviksi tai herkästi suuttuviksi, eivätkä nuo ominaisuudet ole meidän DNA:ssamme. Ne ovat OPITTUJA asioita, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle, kunnes me pysäytämme tuon vahingollisen ketjun.

Miten valmennus voi auttaa?

Valmennuksessa opimme uuden ajattelutavan, joka välittömästi vaikuttaa meihin. Valmennuksessa opit ymmärtämään mistä kaikki riidat ja suuttumiset tulevat ja ryhdyt omaksumaan uuden ajattelun. Joudut itse sisäistämään koko ajattelun osaksi itseäsi. Saat meiltä välineitä ja ohjeita, miten sen teet. Maailmassa ja jokapäiväisessä elämässä kohtaamme paljon asioita ja vastoinkäymisiä, joita emme voi muuttaa. Itseämme tosin voimme muuttaa, ja muutos voi ilmentyä voimakkaasti myös ympärillämme. Puolisomme muuttuu mukanamme kun opimme ajattelemaan eri tavoin ja heijastamaan sitä toiminnassamme.

Miten tulla valmennukseen?

Osta valmennustuote verkkokaupasta, valmentaja Lars E. Granskog ottaa sinuun yhteyttä. Hän sopii valmennuksen ajankohdan kanssasi sekä lähettää sinulle ohjeet esitehtävän tekemistä varten. Esitehtävän teet ennen valmennukseen tulemista ja noudatat saamiasi ohjeita.
Rauhallistamo sijaitsee Helsingin Kalliossa osoitteessa Wallininkuja 4. Siellä pidämme valmennukset ja siellä kokoontuvat myös rakentavan vuorovaikutuksen opintoryhmät.

Lisäksi jokainen valmennettava saa myös oheislukupaketin, joka sisältää joukon tärkeitä materiaaleja, joiden tehtävänä on auttaa valmennettavaa sisäistämään uuden ajattelun.

Jos asut etäällä Helsingistä ja sinun on hankalaa tulla henkilökohtaisesti valmennukseen, voit ostaa etävalmennuksen. Etävalmennuspaketti sisältää opetusvideoita, joissa Lars valmentaa samalla tavalla kuin jos tulisit henkilökohtaisesti valmennukseen. Laajaan etävalmennukseen kuuluu myös henkilökohtainen osuus, joka tehdään Skype-yhteyden avulla valmennettavan kotiin.

Millaisia kokemuksia asiakkailla on Rauhallistamon valmennuksista?

Elämäämme on tullut paljon inhimillistä lämpöä ja läheisyyttä. Olemme pystyneet käsittelemään rauhallisesti vaikeita aiheita, joista ennen olisi tullut hirveitä, monta päivää kestäviä riitoja.

Luulen, että olemme molemmat todella yllättyneitä ja iloisesti hämmentyneitä. Paljon on varmasti opittavaa ja olisi hyvä päästä viemään asioita eteenpäin. Paljon on myös kysyttävää.

Miten ehkäistä riitapohjaisia eroja?

Lehdet kirjoittavat usein artikkeleita nikseistä tai kikoista estää riitoja tai suuttumista. Monet kysyvät niitä meiltäkin. Ikävä kyllä joudumme tuottamaan tässä pettymyksen, sillä helppoja, yksinkertaisia temppuja ei kestävän avun tai muutoksen saavuttamiseksi ole. Sen sijaan tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat, jotka vaativat paneutumista valmennettavalta.

Tavoitteenamme on opettaa sellaista vuorovaikutustaitoa, joka tuo levollisuuden mukaan parisuhteeseen ja suhteeseen kenen tahansa ihmisen kanssa. Ei tarvitse enää jännittää ja olla varuillaan, eikä heittäytyä puolustamaan itseään räjähdysherkästi. Varuillaan olon sijaan tulee levollinen ilmapiiri, jossa jokainen voi olla juuri niin kuin on. Syntyy syvä luottamus siihen, että kukaan ei yhtäkkiä raivostu jostain mitättömän pienestä asiasta ja vaikeista asioista voidaan keskustella avoimesti ja rakentavasti.

Kun sitten viedään tätä uutta ajattelua pitemmälle ja syvemmälle, tulevat kaikki perheen jäsenet nähdyiksi ja kuulluiksi kaikkien tarpeet tehdään näkyviksi ja autetaan toinen toisiamme saamaan tarpeemme tyydytettyä. Kun tämä tapahtuu eivät ainoastaan suuttumiset ja riidat ole poissa vaan olemme rakentaneet lujan ja kestävän pohjan, jonka varaan on helppoa alkaa lisätä onnellisuutta. Onnellisuutta ei voi saavuttaa, kun on riitoja ja suuttumisia ja kiukuttelua. Ensin on lakaistava riidat ja suuttumiset pois häiritsemästä onnellista ja hyvää elämää.

Pariskunnat oppivat yhdessä nopeammin

Pariskunnat oppivat kokemuksemme mukaan yksittäisiä henkilöitä nopeammin. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kumpikin tsemppaa toinen toistaan tarpeiden löytämisen oppimisessa ja uuden ajattelun sisäistämisessä. Pariskunta keskustelee uudesta ajattelusta uuden ajattelun hengessä päivittäin ja oppivat toisiltaan.

Kuinka nopeasti pääsen eroon riidoista?

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että heti kun olet sisäistänyt uuden tarvekeskeisen ajattelun, et enää voi suuttua. Edellyttäen tietenkin, että pysyt haasteellisissa hetkissä tuossa uudessa ajattelussa, mikä ei ole helppoa erityisesti alussa. Siksi motivaatio sekä mahdollisten läheistesi tuki ovat tärkeitä välineitä. Vanhaa ajattelua et voi pyyhkiä pois, joten jos todella haluat suuttua, osaat kyllä sen taidon koko loppuelämäsi ajan.

Ei ole epätavallista, että suuttumisissa tapahtuu radikaali väheneminen hyvinkin nopeasti valmennuksen jälkeen. Palautteissa näet tällaisia yllättävän nopeita muutoksia läpikäyneitä ihmisiä. Valtaosassa valmennuksen käyneistä vähenevät suuttumiset ja kiukuttelut noin viikossa edellyttäen, että henkilö on motivoitunut muutokseen ja sisäistää ohjeiden mukaisesti uuden ajattelun itseensä.

Muutos tulee meistä itsestämme ja oman motivaatiomme kautta. Henkilöt, jotka tulevat ainoastaan puolison tai jonkun muun käskyn vuoksi, eivät muutu. Tärkein asia, jolla jokainen voi varmistaa muutoksen itsessään on oma motivaatio omaan muutokseen. Tarvitsemme luonnollisesti motivaation lisäksi päättäväisyyttä todella saada uusi ajattelu toimimaan itsessämme ja valmistautumista ajattelun käyttämisen mahdolliseen vaikeuteen alkumetreillä sekä valppautta, jolla myöhemmin estää luisuminen vanhaan. Uudesta ajattelusta tulee luonnollinen tapa ajan kuluessa, mutta sitä tulee ruokkia todellisen sisäistämisen varmistamiseksi. Älä tähtää täydellisyyteen, vaan täyteen ymmärrykseen, jolloin huomaamme, mitkä tilanteet ovat meille haastavimpia ja osaamme kohdella jokaista haastavaa tilannetta on mahdollisuutena oppia ja juurruttaa uutta tapaa ajatella ja toimia.