Opintoryhmät

 Tarvekeskeisen ajattelun ylläpitoryhmä

Valmennuksissa suuren muutoksen riidattomaan elämään kokeneet ovat toivoneet jatkoa ja tukea löydettyään uuden suunnan ajattelulleen. Yhtä lailla, kaikille valmennuksessa käyneelle muutos uuteen ajatteluun ei tapahdu yhtäkkiä. On vähitellen opittava askel askeleelta toimintatavat uudessa ajattelussa. Ylläpitoryhmä on tarkoitettu näitä ihmisiä varten.

Ryhmään tulijat ovat valmennuksen jo käyneitä. Opiskelu yhteisen keskustelun kautta sopii monesta lähtökohdasta tarvekeskeiseen ajattelutapaan lähteneille, koska monimuotoisuus auttaa meitä harjoittelemaan uutta tapaa  yhä perusteellisemmin. Ryhmässä tehdään myös salassapitosopimus, eli siellä puhutut asiat ovat luottamuksellisia.

Ryhmä tapaa verkossa. Ryhmän kesto on 10 tapaamista ja sen kokonaishinta on 250 €. Yhteen ryhmään otamme kerralla max. 10 henkilöä. Ryhmä tapaa tavallisesti kahdesti kuukaudessa, mutta pitää kesätauon. Ryhmään ilmoittaudutaan maksamalla vähintään jäsenyysmaksu 50 €, jonka jälkeen saat kutsun ryhmän tapaamisiin. Kokonaishinta ryhmälle on 5 x 50 € = 250 €. Sen voi maksaa kerralla tai kuukausittain. Jos haluat maksaa koko ryhmän kerralla, ostat 5 kpl 50 €:n osamaksuja. 

Ryhmissä käsitellään:

Miten suuttuminen ja kiukku ilmenevät kaikkien elämässä ja miten jäsenet ovat onnistuneet käsittelemään niitä sekä katkaisemaan niiden kierteen?

Mitkä psykologisiin tarpeisiini minun tulisi kiinnittää lisää huomiota? Mitä tarpeita minun on vaikeaa tunnistaa itsessäni ja muissa? 

Miten rakentaa rauhaa elämään ja parisuhteeseen sekä nopeasti että pidemmällä aikavälillä?

Miten voisimme estää lapsiamme toistamasta omia virheitämme?

Miksi liittyä ryhmään?

Tiedät varmaan, että lentämään ei opita lukemalla kirjoja. Itsepuolustusta ei myöskään opi lukemalla ohjekirjoja. Ainostaan harjoittelu ja aiheeseen uppoutuminen saa aikaan sellaisen oppimisen, jossa voimme oikeasti osata noita asioita silloin kun tarvitsemme. Tarvekeskeisessä ajattelussa tärkein osaamisen alue löytyy empaattisesta kuulemisesta ja sen tarjoamisesta toiselle haastavilla hetkillä. Empaattisen kuulemisen oppiminen edellyttää, että harjoittelemme sitä paljon ennen kuin uskallamme edes yrittää käyttää sitä.

Ryhmien tavoitteena on auttaa jokaista ryhmään mukaan tulevaa oppimaan tämän kaikkein tärkeimmän taidon.

Empaattinen kuuleminen on se keino, jonka avulla saamme toisen suuttuneen tai jossain voimakkaassa tunnetilassa olevan henkilön rauhoitettua erittäin nopeasti. Empaattisen kuulemisen osaaminen on kaikkein tärkein yksittäinen osaaminen, jonka avulla kuka tahansa voi ehkäistä suuttumisia ja riitoja ja lopettaa ne heti alkuunsa.