Rauhallistamon valmennukset ja ryhmät

Rauhallistamon tarjoamat valmennukset on kehitetty eri elämäntilanteisiin ja ihmissuhteiden kohtaamiin ongelmiin. Kaikki valmennukset on mahdollista käydä etänä verkon välityksellä. Valmentajamme Lars E. Granskog on käyttänyt yli vuosikymmenen Marshall Rosenbergin vuorovaikutusmenetelmään perehtymiseen ja sen soveltamiseen käytäntöön erityisesti vihanhallintakoulutuksia tarjoamalla. Valmennuksista hyötyvät kaikki onnellisuutta, stressinhallintaa ja levollisuutta elämäänsä hakevat, niin pariskunnat kuin sinkut. Rauhallistamo tarjoaa työkaluja onnellisuutta tavoittelevien ihmisten moniin eri tilanteisiin. Tutustu alla eri valmennustyyppeihin ja niiden sisältöihin, ja valitse itsellesi sopivin. Tutustu myös verkkoresursseihin ja opintoryhmiin. Liity alempana myös ilmaisen uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

Vihanhallinta yksilöille

Oletko herkästi suuttuva kuumakalle? Kannatko sisälläsi lähes alati vihaisuutta, joka pyrkii ulos? Vihaisuus kuormittaa ihmissuhteitamme ja tekee elämästä kurjaa. Valmennus auttaa vihanhallinnan työkaluja etsivää.

Riidanhallinta pariskunnille

Ajaudutteko helposti riitoihin? Onko parisuhteesi jopa kriisissä? Riita nakertaa hyvinvointiasi ja jopa terveyttäsi. Parisuhdekriisin voi selättää. Suhdetta eheyttävä valmennus auttaa riidatonta elämää etsiviä sekä niitä, jotka tuntevat olevansa eron partaalla.

Ryhmät

Taitoja, kuten autolla ajamista tai itsepuolustusta ei voi opetella vain teoreettisesti. Harjoittelu on tarpeen. Rauhallistamon ryhmissä harjoitellaan valmennuksen käyneiden kesken konkreettisesti uusia toimintatapoja vaikeisiin tilanteisiin.

Opi itsenäisesti: kirja ja videot

Opi omaan tahtiin e-kirjan ja videokurssien avulla. Verkkoresurssimme keskittyvät vihanhallintaan, josta vuorovaikutustyökaluja etsivät ja riitaisissa suhteissa elävät hyötyvät suuresti.

Mistä valmennuksessa on kyse? Kenelle valmennus sopii?

Mistä valmennuksessa on kyse? Kenelle valmennus sopii?

Rauhallistamon tarjoamat eri valmennustyypit on kehitetty ihmisten eri elämäntilanteiden ja ihmissuhteiden esille nostamiin haasteisiin ja tarpeisiin. Valmennuksessa opitaan uusi malli ajatella ja toimia. Päästämme siis irti vanhasta ajattelusta, joka meille kaikille periytyy. Valmennus on koulutusmuoto, joka sopii aivan tavallisille ihmisille, jotka ovat kohtaavat nämä haasteet tai haluavat ehkäistä niitä jo etukäteen. Valmennus sopii myös itsensä kehittämistä ja rauhaisampaa elämää etsiville. Vankimman perusteen työllemme olemme saaneet psykologian tohtori Marshall Rosenbergin kehittämästä Nonviolent Communication (NVC) vuorovaikutusmallista. NVC ajattelua on kehitetty ja sovellettu niin jokapäiväisessä elämässä kuin hyvin vaikeiden olosuhteiden alla. Se auttaa meitä poistamaan ristiriitoja elämästämme ja ihmissuhteistamme. Kukaan meistä ei selviä elämästä ilman suuria haasteita, vaikeuksia ja kärsimystä. Kaikesta tuosta on kuitenkin hyvin käytännönläheinen tie ulos kohti levollisuutta ja onnellisuutta. Valmennukset toimivat tienviittana tälle polulle. Uusi ajattelu nostaa meidät aivan uuteen maailmaan.

Kuka on valmentajasi?

Valmentajanasi toimii Lars E Granskog. Lars on opiskellut Tri Marshall Rosenbergin johdolla noin 15 vuoden ajan ja soveltaa nyt oppimaansa vihanhallintaan. Larsin visio on valmentaa kriittinen massa suomalaisia niin, etteivät tulevat suomalaiset sukupolvet kärsisi enää syyttävästä ajattelusta ja ihmiset saisivat työkalut laadukkaan vuorovaikutuksen ja onnellisemman elämän rakentamiseen. Lars on myös kouluttamassa uusia Rauhallistajia eli ihmisiä, jotka haluavat tehdä samaa työtä kuin Lars. Rauhallistajien joukko on siis kasvamassa. Jos haluat liittyä tuohon joukkoon, ota yhteyttä ja kerro se Larsille.
 Lars E. Granskog
Lars E. Granskog
Viha pois Suomesta

Asiakkaiden kokemuksia

Tilaa ilmainen kuukausikirje