Riidoista riidattomuuteen -opas

Ilmainen opas riidattomuuteen

Miksi perheissä ja parisuhteissa on niin paljon riitaa, eripuraa ja suuttumista?

Olemme oppineet jo lapsuudessa ajattelu- ja toimintatapoja, joitten avulla hermostuessamme ei helposti selvitä ilman riitoja. Parisuhteen riidat ovat ikäviä ja lapsiperheissä myös lapset kärsivät niistä, vaikka eivät ole niihin osallisia.

Riidat ovat kaikkien ongelma

Riidat ja suuttumiset koskettavat meitä jokaista enemmän tai vähemmän. Jokaisella on kokemuksia näistä tilanteista: ärsyynnymme, suutumme tai vihastumme jostakin, mitä toinen sanoi tai teki. Tai kenties se toinen alkaa yllättäen tiuskia tai huutaa, tai ei suostu puhumaan meille lainkaan. Todennäköisesti olemme myös kohdanneet kalvavan tunteen vatsanpohjassa myöhemmin, kun on tullut sanottua harkitsematonta toiselle.

Usein riidat saattavat tuntua tavallisilta – jopa arkipäiväisiltä. Niitä ilmaantuu tuon tuosta. Samaan aikaan tavallisuudessaan ne aiheuttavat paljon kärsimystä ihmisille ja heidän lähipiireilleen. Ne ovat ikäviä, mutta niitä ilmaantuu tuon tuosta. Ne tulehduttavat ihmissuhteita ja haittaavat kommunikointia.  Riitojen vuoksi otetaan todennäköisesti tuhansittain eroja joka vuosi. Olemme tottuneet ikävään ilmiöön.

Riitoihin johtava ajattelu on laajalti kyseenalaistamatta

Rauhallistamossa väitämmekin, että riidat ovat tarpeettomia. Riidoista ja suuttumisista on mahdollista päästä eroon, motivaation opiskelun kautta, koska tietty ajattelutapa ohjaa meidät väistämättä riitoihin. Tämän väitteen perusteleminen ja selittäminen vaatii riidan tarkastelua ilmiönä. Riitamekanismia tarkastellessamme ymmärrämme riidan rakennuspalikat: mitkä osat siinä ovat välttämättömiä ja mitkä tarpeettomia. Huomaamme, mitä riita on ja mitä se ei ole. Konfliktit eivät ole sama asia kuin riita.

Uuden ajattelun kautta rakentavaan vuorovaikutukseen

Miten tunnistamme ja pysäytämme riitamekanismin ja opimme välttämään siitä johtuvat tarpeettomat ja jopa tuhoisat vaikutukset? Tarvitsemme uuden ajattelutavan, joka katkaisee riitamekanismin ja siten palvelee meitä ja läheisiämme paremmin kuin nykyinen, vanhemmiltamme ja muilta omaksumamme tapa ajatella. Rauhallistamon missiona on paremman kommunikaation luominen yhteiskuntaamme tämän ajattelutavan kautta.

Lataa ilmainen opas riidattomuuteen

Ilmainen ”Riidoista riidattomuuteen” -opas selittää, mikä on tunnusomaista riidoille sekä valmennuksen potentiaalin muutostekijänä.

Ilmainen opas riidattomuuteen