Vihanhallinnan kolmivaiheinen malli

Olemme jo ehtineet heinäkuuhun saakka. Olemme jo saaneet maistaa muutaman helteisen päivän. Osalla on vielä kauan odotettu loma edessäpäin.

Valitettavan monille lomasta muodostuu jakso, jossa riidellään ja suututaan, ehkä tavallista enemmän. Kaikkien tarpeet ja lomatoiveet eivät toteudu. Lomapäiviin on ladattu liikaa odotuksia ja toimintaa. Lepoon ei juuri jää aikaa. Riitojen ja mykkäkoulujen lomassa ajatus erostakin saattaa nousta pintaan.

Riidoista ja suuttumisista voi päästä eroon. Niiden määrää voi vähentää. Siirtyminen rauhalliseen ja hyvään yhdessäoloon tapahtuu helposti ja hallitusti näiden kolmen askeleen kautta.

1.       Opitaan ja sisäistetään ”Tarvekeskeinen ajattelu”

2.       Harjoitellaan uuden ajattelun soveltamista arjen tilanteisiin

3.       Opitaan vastaamaan aktiivisesti toisen haastavaan viestiin

Panosta noin kuukausi kuhunkin edellä mainittuun askeleeseen. Huomaat, että elämäsi muuttuu vähitellen rauhallisemmaksi. Kommunikointi puolisosi ja lastesi kanssa helpottuu. Voitte kuunnella toisianne rauhassa ja sopia asioista ilman suuria tunteita.

Ohituskaistaa rauhaan ja hyvään yhteyteen puolisoon ja läheisiin ei ole. Uuden ajattelun ansiosta asennoidut toisella tavalla tilanteisiin, jossa aiemmin suutuit ja riita leimahti. Kun olet oppinut käyttämään avuksesi yllä mainittuja kolmea askelta, tiedät miten toimia.Tärkeintä ei enää ole kuka oli oikeassa ja kuka väärässä. Riidat on nyt helpompi sopia. Parisuhde ja perhe rauhoittuu ja voi hyvin.

Uuden ajattelun oppiminen voi tapahtua e-kirjan avulla. Jotkut teistä olette hankkineet videokurssin aiheesta. Niistä on ollut mahdollista oppia tarvekeskeisen ajattelun perusteet. PERUS-valmennuksessa olen valmentanut yksittäisiä henkilöitä ja pariskuntia. Vihan hallinnan pohjalla on Tarvekeskeinen ajattelu. Siksi sen oppiminen on tärkeää.  

Seuraavaksi siirrytäänkin arjen tilanteisiin, aktivoidaan opittu tieto käytännön tilanteisiin.Harjoittelemalla uuden ajattelun käyttöä yhä uudelleen ja uudelleen huomaamme selviävämme helpommin riitatilanteista.

Rauhallistamossa on kehitetty ryhmämuotoinen harjoittelumahdollisuus. Se on yksilömuotoista valmennusta tehokkaampi. Ryhmässä esimerkkien määrä ja niiden ratkaisut ovat moninaisemmat. Se on edullinen ja kuitenkin tehokkain tapa oppia soveltamaan Tarvekeskeistä ajattelua.

Miten vastaan aktiivisesti toisen henkilön haastavaan viestiin niin, että se ei johda suuttumiseen tai riitaan? Tässä jaksossa opitaan empaattista toisen kuulemista (NVC-termi). Opit vastataamaan rakentavalla tavalla, et provosoi etkä provosoidu. Voit rauhoittua ja rauhoittaa toisen osapuolen nopeasti ja tehokkaasti. Olet aktiivinen rauhanrakentaja. Voit vaikuttaa myös siihen, että rauha säilyy.

Kuten huomaat, selkeä ja toimiva tie ulos riidoista ja suuttumisista on olemassa. Kenelle se on tarkoitettu? Meille kaikille. Turha opittu loukkaantuminen ja suuttuminen on tuttua kaikille. Joskus pidämme sitä jopa oikeutettuna, Tämä, mitä me Rauhallistamossa opetamme, ei ole tarkoitettu vain joillekin harvoille vihaisille ihmisille vaan kaikille. Kun olemme omaksuneet  uuden tavan ajatella (Tarvekeskeinen ajattelu), riidat  jäävät vähitellen pois. Tästä uudesta rauhallisesta elämästä katsottuna maailma näyttää erilaiselta kuin ennen. Tämä pätee yksilöihin ja yhteisöihin, jopa kansakuntiin.

Seuraavassa ratkaisuja edellä esitettyihin kolmeen kohtaan. Ne löytyvät Rauhallistamon verkkosivuilta.

1.       Uuden tarvekeskeisen ajattelun oppiminen

Jotta saamme tämän osion mahdollisimman edulliseksi, se on videovalmennus.

Sinulle, jos olet opiskellut e-kirjaa vihanhallinnasta tai suorittanut videovalmennuksen on jo tämä perusta olemassa ja voit siis siirtyä suoraan seuraavaan kohtaan. 

2.       Uuden ajattelun soveltaminen arjen haasteisiin

Harjoittelemme ryhmässä tarvekeskeisen ajattelun käyttämistä oman arjen haastavissa tilanteissa. Sen ansiosta, että osallistujia on 5-10 (pariskuntaa tai yksittäistä henkilöä) opit omien esimerkkiesi lisäksi kaikkien esille nostamista esimerkeistä. Tapaamme kerran viikossa neljän viikon ajan. 

3.       Aktiivinen ja rakentava vastaaminen haastavaan viestiin

Opit vastaamaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla haastaviin viesteihin. Rauhoitat itsesi ja jo mahdollisesti suuttumassa olevan toisen henkilön. Tämä on erittäin hyödyllinen taito. Sinusta tulee aktiivinen toisten ihmisten rauhoittaja. 

Selvyyden vuoksi: 2. ja 3. ovat ryhmävalmennuksia. Ryhmässä on vähintään viisi ja korkeintaan kymmenen osanottajaa. Kohta 1. tapahtuu omatoimisesti videovalmennuksena ja kohdat 2. ja 3. tapahtuvat Teamsin kautta ryhmävalmennuksina. 

Tämä on samalla selvästi edullisin tapa oppia tätä tärkeää taitoa, vihanhallintaa.

Kun käytät näiden uusien asioiden (1, 2 ja 3) oppimiseen aikaa noin kolme kuukautta, elämäsi muuttuu merkittävällä tavalla myönteisemmäksi ja elämisen laatu paranee. Huomaat kuinka suuttumiset ja riidat kaikkoavat vähitellen kokonaan. 

Oikein hyvää kesää sinulle lukijani!

Ystävällisin terveisin

Rauhallistamo
Lars E Granskog
040 568 98 24
lars@lars.fi

www.rauhallistamo.fi