Kolme vaihetta vihanhallintaan

Kolmivaiheinen vihanhallintavalmennus

Rauhallistamo on kehittänyt uuden tavan astua rauhallisempaan elämään. Olemme poimineet tehokkaimmat elementit palveluistamme ja asettaneet ne sopivimpaan järjestykseen opitun sisäistämiseksi. Lopputuloksena on tehokas  ja edullinen kokonaisuus. Kolmivaiheisen menetelmän tehokkuus pohjaa yhdessä muiden kanssa oppimisen ja samalla muilta oppimisen yhdistelmään. 

Valmennus on kolmevaiheinen ja jokaiseen vaiheeseen kuluu noin kuukausi aikaa. Mikäli olet parisuhteessa, suosittelemme aina prosessiin osallistumista yhdessä kumppanisi kanssa.

Jokainen vaihe on oma kokonaisuutensa, joten sitoudut jokaiseen erikseen. Parhaimmat tulokset saavutetaan kuitenkin kokemuksemme mukaan muutaman kuukauden seurannalla sekä ryhmäkeskusteluiden avulla.

– Kesto: 1kk per vaihe, yht. 3kk
– 1. vaihe: tarvekeskeisen ajattelun perusteet videokurssin avulla
– 2. vaihe: tarvekeskeisen ajattelun tuominen arkeen
– 3. vaihe: vuorovaikutuksellinen aktiivinen kuuleminen ja toisen rauhoittaminen
– Valmennukset toteutetaan lähtökohtaisesti etänä
– Lisäksi kattava oheismateriaali sisäistämisprosessia varten

Lue alta, mitä vihanhallinta on, mitä voit odottaa ja mitä kolmivaiheinen menetelmä sisältää. Lue lisää myös verkkokaupasta.

 

Vaihe 1: Videokurssi –  Tarvekeskeisen ajattelun perusteet

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda vankka perusta sellaiselle ajattelulle ja toiminnalle, joka ei johda suuttumiseen tai riitelyyn, niin yksityis- kuin työelämässä.

Videokurssi sisältää:

 • 6 kpl suoratoistovideota
 • Kattava lukumateriaali tukemaan opiskelua (e-kirja, tunteet ja tarpeet, vihapäiväkirja)

Videokurssin aikana opit:

 • Riitojen ja suuttumisen juurisyyn, eli mistä kaikki riidat ja suuttumiset lähtevät?
 • Kuinka katkaista suuttumismekanismi ja toimia toisin?
 • Miksi toinen on rauhallinen, kun toinen on “kuumakalle” ja suuttuu pienistä?
 • Mikä yhteys tunteiden ja tarpeiden välillä on ja miksi niiden tunnistaminen on kriittisen tärkeätä?
 • Väärinymmärryksen ja siitä johtuvan tuomitsemisen tuhoava voima
 • Kuinka muuttaa suhtautumistaan haastavassa vuorovaikutustilanteessa?
 • Kuinka otat seuraavat askeleet oppimisessa kohti ymmärrystä ja tarvekeskeisen ajattelun sisäistämistä itseesi
 • Mikä on tärkein tapa saada tarpeesi nähdyksi ja tyydytetyksi?

 

 

 

Vaihe 2: Ryhmäopinnot – Tarvekeskeisen ajattelun soveltaminen

Toisen vaiheen tavoitteena on harjoitella uuden tarvekeskeisen ajattelun käyttöä arjen haastavissa tilanteissa, jotka aikaisemmin ovat johtaneet riitaan tai suuttumiseen. Ellemme harjoittele uuden ajattelumallin soveltamista käytäntöön, emme osaa toteuttaa sitä kiperissä hetkissä, vaan vajoamme helposti takaisin vanhaan ajatteluun, sytyttäen riidan. 

Jokainen osallistuja kirjoittaa muistiin tilanteita, jossa ovat suuttuneet, ja tapausta analysoidaan ryhmässä ja opitaan toimimaan uuden ajattelun viittaamalla tavalla.

Ryhmässä on vähintään viisi osallistujaa (joko yksin tulevaa tai pariskuntaa) mutta maksimissaan kymmenen.

Vaiheen päätyttyä voit myös ostaa toisen 2. vaihe -jakson, mikäli haluat jatkaa ryhmäopintoja.

Ryhmävalmennus sisältää: 

 • 4 x 1,5h yhteisiä tapaamisia. Tapaamme viikoittain n. yhden kuukauden ajan.
 • Istuntoäänitteen auttamaan reflektointia ja sisäistämisprosessia, jotta saat otettua valmennuksesta kaiken opin talteen. (Salassapitosopimus osallistujien kesken tehdään ensimmäisellä kerralla ja valmennukseen osallistuminen edellyttää allekirjoittamista).

Ryhmävalmennuksen vahvuudet ja anti ovat seuraavat:

 • Opit soveltamaan ajattelua käytännössä, elävän elämän esimerkein. Yhdessä oppiminen on tehokasta, koska jokainen tuo istuntoon omia näkökulmia sekä jonkin oman tilanteen, joka ei ole mennyt toivotulla tavalla.
 • Opimme konkreettisesti tunnistamaan tarpeita eri tilanteissa.
 • Huomaamme kuinka jokainen käsiteltävä tilanne sopii meille kaikille ja opimme paljon nopeammin verrattuna siihen, että olisimme yksityisvalmennuksessa.
 • Ryhmä tuo vertaistukea: huomaamme kuinka kaikilla osallistuvilla on aivan samat ongelmat ja kuinka kaikki oppivat yhdessä.

Vaihe 3: Ryhmäopinnot – Tarvekeskeisen ajattelun aktivointi

 

Kolmannen vaiheen tavoitteena on sukeltaa syvemmälle tarvekeskeiseen ajatteluun sekä aktivoitua sen käyttäjänä. Opittuamme paljon riidattomuutta ja suuttumattomuutta, on todennäköisesti yhä oppimatta yksi rauhallisemman elämän ja ihmissuhteiden ytimistä: kuulluksi tulemisen tarjoaminen kanssaihmisillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että me opimme aktiivisiksi rauhallistajiksi. Osaamme rauhoittaa voimakkaiden tunteiden vallassa olevia ihmisiä nopeasti ja tehokkaasti. 

Kolmosvaiheen ryhmät alkavat aina kun osallistujia on vähintään viisi, kuitenkin maksimissaan kymmenen. Yhdeksi osallistujaksi lasketaan joko yksin valmennukseen tuleva tai pariskunta.

Mikäli haluat jatkaa oppimista ryhmässä, voit ostaa saman paketin uudelleen ja tulla mukaan seuraavaan ryhmään. 

Ryhmävalmennus sisältää: 

 • 4 x 1,5h yhteisiä tapaamisia. Tapaamme viikoittain n. yhden kuukauden ajan.
 • Istuntoäänitteen auttamaan reflektointia ja sisäistämisprosessia, jotta saat otettua valmennuksesta kaiken opin talteen. (Salassapitosopimus osallistujien kesken tehdään ensimmäisellä kerralla ja valmennukseen osallistuminen edellyttää allekirjoittamista).

Ryhmävalmennuksen vahvuudet ja anti ovat seuraavat:

 • Harjoittelemme, kuinka vastata toiselle, kun toinen sanoo jotain sellaista, josta olisimme aikaisemmin loukkaantuneet.
 • Ymmärrämme kuulluksi tulemisen merkityksen rauhoittavana voimana ja arvokkaimpana asiana, minkä me voimme toiselle antaa.
 • Sympatian ja empatian ero kuulluksi tulemisessa
 • Kuulluksi tulemisen tarjoaminen välineenä rauhoittaa haastava tilanne, esim. riitelyn osapuolien rauhoittaminen.
 • Kolmannen vaiheen lopussa on kykysi riidattomuuteen ja suuttumattomuuteen vahvistunut. Saat valmiudet ryhtyä aktiivisesti rauhoittamaan myös voimakkaan tunnekuohun vallassa olevia ihmisiä.

 

 

 

 

 

Millaisia kokemuksia asiakkailla on Rauhallistamon valmennuksista?

Rauhallistamo on jo 10 vuoden ajan auttaneet yksittäisiä ihmisiä ja pariskuntia rauhallistamaan elämänsä ja astumaan ulos raivosta, riidoista, mustasukkaisuudesta sekä muista elämää haittaavista ongelmista. Onnellisuus voi olla tässä ja nyt. 

Palautteita

”Olen käynyt materiaalia ja nauhoitusta valmennuksesta läpi päivittäin ja olen huomannut muutoksen. En ole kokenut tarvetta huutaa tai käyttäytyä aggressiivisesti enää sen jälkeen, kun poistuin valmennuksesta. Olen ollut hieman hämilläni omasta rauhallisuudestani ja alan myös huomata muiden ihmisten tunteet ja tarpeet.”

Palautteita

”Edelleenkään emme ole kertaakaan riidelleet tiedän että se kuulostaa tosi mahdottomalta asialta. Itse olen tietoisesti kesän aikana pyrkinyt muuttamaan omaa käytöstä ja reagointia erinäisiin tilanteisiin. Vaimoni ja veljeni perhekin on sanonut että minussa on tapahtunut suuri muutos sillä saralla. Olen huomannut itsessänikin, että kun olen alkanut sisäistää erinäisiä asioita, oma olonikin on parantunut ja olen rauhoittunut. Olen päässyt lasten kanssa paljon läheisempiin väleihin samoin jollain asteella vaimon kanssa olemme astumassa toisenlaiselle asteelle suhteessamme.”

Palautteita

”Olen käynyt materiaalia ja nauhoitusta valmennuksesta läpi päivittäin ja olen huomannut muutoksen. En ole kokenut tarvetta huutaa tai käyttäytyä aggressiivisesti enää sen jälkeen, kun poistuin valmennuksesta. Olen ollut hieman hämilläni omasta rauhallisuudestani ja alan myös huomata muiden ihmisten tunteet ja tarpeet.”

Palautteita

”Kuvailit luonasi käydessämme miten joku oli oven sulkeuduttua jo tuntenut uuden elämän ja valaistumisen löytyneen. Tai vähintään viikossa pitäisi huomata muutoksen. Epäilin, epäilin vahvasti. Kuitenkin jo samana iltana nukkumaan mennessäni huomasin ajattelevani asioita jotenkin toisin. Muutamassa päivässä huomasin sisälläni olleen, jatkuvassa sykkeessä pomppineen superpallon pysähtyneen. Pohdin omia ja muiden tarpeita. Aloin ymmärtää äitiäni, veljeäni ja ennen kaikkea puolisoani paremmin. Pohdin ihmisten tarpeita myös kaupan kassalla, harrastuksessa ja lasta kuunnellessani. Olen oppinut hidastamaan ja vetämään henkeä.”

Kuinka kauan oppiminen kestää?

Kysyt ehkä itseltäsi, kuinka pitkään vihanhallinnan oppiminen kestää? Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että heti kun olet sisäistänyt uuden tarvekeskeisen ajattelun, et enää voi suuttua. Monen valmennuksen jälkeen kokemuksemme kertoo, että jo yhden tapaamisen jälkeen muutos on voinut olla merkittävä. 

Sisäistämisprosessin kipinä syntyy usein yllättävän nopeasti. Joskus taas apua hakeva joutuu tekemään enemmän työtä itsensä kanssa. On tärkeä ymmärtää, että opin ja ajattelutavan sisäistäminen vaatii työtä ja pohdintaa – kukaan muu ei sitä voi tehdä. Motivaatio on siispä ensisijaisen tärkeää, mutta jos olet jo lukemassa sivujamme, olet ottanut ensimmäisen askeleen. Kukaan ei voi pakottaa toista muutokseen, vaan motivaation on kummuttava ihmisen itsensä sisältä.

 Vihanhallinnan askeleet

Alla on esitetty, miten vihanhallinnan valmennusprosessi etenee. Vihanhallinnan lisäksi voit oppia pois pahastumisesta, pillastumisesta, mielesi pahoittamisesta, mustasukkaisuudesta ja esim. liikenneraivosta. Rauhallistamo valmentaa sinua mielen rauhoittumiseen ja levollisuuteen. Siinä tilassa alat voida paremmin.

Askel

Mitä saavutat tai mitä tapahtuu

1 Opi ymmärtämään, mistä ärsyyntyminen, suuttumus, viha, ja raivo nousevat.
2 Opi uutta tarvekeskeistä tapaa ajatella ja ryhdy sisäistämään se itseesi. Käytä sitä suhteessasi läheisiisi. Tapasi toimia muuttuu vähitellen.
3 Paneudu tarpeisiin ja opi tunnistamaan niitä itsessäsi ja muissa. Tarpeiden löytymisen myötä alat ymmärtää vihastumisen mekanismia yhä paremmin ja siten ehkäisemään sitä.
4 Tarkastele jatkuvasti toimintatapojasi ja korjaa niitä kun ne eivät ole synergiassa tarvekeskeisen ajattelun kanssa. Alat muuttaa tapaasi kommunikoida. Tällä kentällä on loputtomasti parannettavaa.

Tyypillisiä ongelmia, joiden kanssa valmennukseen tullaan

 • ”Suutun tai ärsyynnyn helposti toisille”
 • ”Pahoitan mieleni usein”
 • ”Riitelemme päivittäin”
 • ”Perussuuttumus on koko ajan päällä”
 • ”Minulla on liikenneraivoa”
 • ”Suutun usein lapsille”
 • ”Mustasukkaisuus vaivaa”
 • ”Olen usein kateellinen muille”
 • ”Raivostun tyhmille ihmisille”
 • ”Olen aina oikeassa”
 • ”Puolisoni provosoi minua jatkuvasti”
 • ”En voi sietää äitiäni/isääni”
 • ”Raivostun pienistäkin asioista”
 • ”Ihmiset haluavat minulle pahaa”
 • ”Ihmiset eivät kunnioita minua”
 • ”Kaikki ovat minua vastaan”