Miten tiedän, että minulla on vihaongelma?

Tärkeä kysymys! Ja yksinkertainen vastaus: Kaikilla ihmisillä on vihaongelma!

Vastaukseni tarkoittaa, että me ja ennen meitä eläneet sukupolvet ovat olleet niin kutsutun ”Syyllistävän ajattelun” piirissä. Yksinkertaistan sen seuraavalla esimerkillä. Meillä on päässämme ikään kuin tutka, joka seuraa kulloistakin lähipiiriämme. Se reagoi välittömästi, kun joku siinä joukossa tekee tai sanoo ”väärin”.

Suuttuminen on tavallista parisuhteissa

Lähes jokaisessa parisuhteessa toinen on kiivaampi suuttumaan kuin toinen. Kritiikkiä meidän kaikkien on yleensä vaikeaa ottaa vastaan. Tilanne kärjistyy, ja yleensä vain toinen on kokoaikaisesti syntipukki. Tämä näkyy jatkuvana syyttelynä, kritiikkinä, arvosteluna jne. Puolustusmekanismit heräävät. Riita on lähellä. Suuttumisherkkyys johtuu mielestäni siitä, kuinka hyvin vanhempamme ovat meille tietämättään opettaneet syyllistävää ajattelua. Eivät he ole olleet tietoisia erityisestä ajattelutavasta, mutta tapa, jolla meitä on kohdeltu ja millä vanhempamme ovat puhuneet toisilleen, on tarttunut meihin. Me puolestamme toimimme pitkälti oppimamme syyllistävän ajattelun pohjalta – ja uskomme toimivamme ”oikein”.

Vihaongelma voi olla piilossa

Palataanpa takaisin ”vihaongelmaan”. Yksinkertaistaen voitaisiin todeta, että jos tapamme toimia ja puhua aiheuttaa suuttumista toisessa henkilössä (lähinnä puolisossamme) tai päinvastoin, meillä on jonkinasteinen ”vihaongelma”. Vaikka suoranaista vihanpitoa tai jatkuvaa riitaa ei olisikaan, uuden ajattelutavan oppiminen tuo rauhaa ja levollisuutta. Kun omaksumme uuden ajattelutavan, emme kuohahtele, mieti toisten sanomisia emmekä haudo kostoa. Mielemme on vakaa ja tasainen. Muitten tekemiset ja sanomiset eivät sitä helpolla horjuta.

Jatkuva suuttuminen ja vihanpito vie ilon pois elämästä

Mielestäni herkkyys ärsyyntymiseen, suuttumiseen, vihapuheeseen ja jonkinasteinen koston hautominen tai takaisin antamisen tahto ovat elämää ja elämänhalua nakertavia ongelmia. Toisten kritisoinnista ja syyttelystä voi päästää ja päästä irti. Elämä heittää eteemme jatkuvasti haasteita. Kun olemme oppineet ja sisäistäneet uuden tarvekeskeisen ajattelun, jäävät suuttumiset ja jäävät suuttumiset ja äyskyilyt pois. Elämän mukanaan tuomien uusien haasteiden kohtaaminen rakentavalla eikä toisia syyttävällä tavalla on sen jälkeen helpompaa.

Vihanhallintavalmennuksesta on kaikille hyötyä

Väitän, että vihanhallintakoulutuksesta tai mieluumminkin vihanhallintavalmennuksesta on suurta hyötyä kenelle tahansa. Valmennus auttaa saavuttamaan vähitellen levollisen mielen. Mieti omaa tilannettasi! Tulistutko helposti? Onko mykkäkoulu käytössä? Vai onko mielesi levollinen? Haluaisitko tehdä töitä levollisen olemisen saavuttamisen eteen? Miltä kuulosta perusrauhallinen elämä, jossa toisen henkilön sanomiset tai tekemiset eivät enää saa sinua raiteiltasi. Uskon, että varmasti haluaisit sellaisen elämän.

Ota ensimmäinen askel kohti levollista, ilon täyttämää elämää

Kun olet päättänyt, ota ensimmäinen askel: tilaa aika vihanhallintavalmennukseen eli levollisen mielen valmennukseen. Tai osta edes verkkokaupastani e-kirja vihanhallinnasta. Sen hinta on 15 €. Saan usein kiitosviestejä sen lukeneilta. Miksi käytän myös sanaa vihanhallintakoulutus? Sillä saan paremmin kiinni henkilöitä, jotka muita enemmän tarvitsevat valmennusta uuteen ajatteluun. Jatkaessasi elämääsi valmennuksen jälkeen ja opetellessasi pysähtymään tilanteisiin, joissa aiemmin tulistuit, havaitset, että sama vanha suuttuminen loistaa poissaolollaan. Sinussa on tapahtunut jotain merkittävää. Olet jo matkalla pysyvään mielenrauhaan, levolliseen mieleen.

4.3.2017, Lars E Granskog,